Lokalavdelning: Centrala Göteborg

Välj de resurser du vill boka genom att klicka på dem. Längst ner på skärmen finns det kontroller där du kan bläddra bak och fram i tiden för att se tillgängligheten. Start- och sluttid på din bokning väljer du i steg 2.

Du bokar som gäst. Om du är medlem i Friluftsfrämjandet och vill boka som medlem så behöver du logga in först.

Steg 1. Välj resurser

Kanoter Friluftsfrämjandet Centrala Göteborg

Bokning får göras av alla ledare i Friluftsfrämjandet Centrala Göteborg och ledare i Långedrags sjöscoutkår.
Bokningen gäller alla 5 kanoterna (det ligger en sjätte direkt på marken bortanför det lilla skjulet, men den är f.n. trasig och ska inte användas).
Klicka på bokstaven i till höger för att se mer info om kommande bokningar!
Mer instruktioner följer med bokningen i bifogad PDF.

Vid frågor, kontakta:
Friluftsfrämjandet Centrala Göteborg
✉ centrala-goteborg@friluftsframjandet.se

Dokument till denna kategori:

Bokning av kanoter.pdf