Lokalavdelning: Ljungskile

Välj de resurser du vill boka genom att klicka på dem. Längst ner på skärmen finns det kontroller där du kan bläddra bak och fram i tiden för att se tillgängligheten. Start- och sluttid på din bokning väljer du i steg 2.

Du bokar som gäst. Om du är medlem i Friluftsfrämjandet och vill boka som medlem så behöver du logga in först.

Steg 1. Välj resurser

Kajaker

Vid bokning av kajaker mm, ta höjd för tiden före och efter.
Vid avslutad bokningstid skall all utrustning vara återlämnad för nästa person.